Atractii

Biserica de lemn din Cărpiniș (sat aparținător de comuna Copalnic Mănăștur), are hramul „Adormirea Maicii Domnului” și a fost construită în 1757, potrivit datelor oficiale din baza de date CIMEC. Preotul paroh Adrian Pop susține însă că lăcașul de cult ar fi fost ridicat mai devreme, cel mai probabil prin 1712. Zveltă și armonioasă, biserica veche din Cărpiniș este monument istoric și este din lemn de gorun. Pe parcursul timpului, biserica a fost mutată cu patru km mai jos, odată cu reaşezarea satului. În anul 1812 s-a făcut o nouă strămutare și tot atunci a fost adăugat pridvorul pe latura vestică, prin care se face accesul în biserică, dar s-a și extins naosul. O poartă maramureșeană monumentală, dăltuită în stejar, este în fața ei. În curtea lăcașului se află clopotnița în care atârnă patru clopote de mărimi diferite. Ceva mai încolo este multiseculara bisericuţă cu treptele din lespezi de gresii frumos, un pridvor închis, cu stâlpi şi arcade de stejar frumos ornamentate. În dreapta bisericii e un trunchi de piatră, de fapt soclul unei cruci de fier doborâtă de veacuri şi păstrată acum în pridvor. La exterior, biserica de lemn din Cărpiniș a fost restaurată, mobilierul interior lipseşte în bună parte însă lăcaşul e curat, totul arătând îngijit şi în demnă ordine. Frescele din pronaos şi naos sunt în diferite grade de alterare a pigmentaţiei din pricina secolelor, lumânărilor şi a candelelor arse, dar mai ales a igrasiei şi a mucegaiului. Iconostasul și vechile icoane impresionează prin frumusețe. Biserica nouă din Cărpiniș, luminoasă și aerisită, este decorată cu fresce pictate de un modern zugrav sălăjan într-un stil neo-bizantin. Catapeteasma e o adevărata capodoperă, fiind sculptată de către reputatul maestru Vida Gheza şi repictată odată cu frescele. Nimic nu poluează estetic acest lăcaş de cult. De deasupra altarului, de pe boltă, este Pantocratorul. Un frumos candelabru luminează măsuţa pe care stau aşezate două icoante trase-n foiţă de argint, un crucifix metalic şi un altul de lemn, patinat de vremi şi-ndelunga-i utilizare. Atrage atenția icoana Fecioara cu Pruncul şi o icoană pictată pe ambele părţi, furată după 1990 de un sătean împins de Necuratul, făptaşul abandonând-o însă odată ce abia ajunsese pe treptele bisericii, înfricoşat fiind de posibila, aspră, pedeapsă dumnezeiască. Bisericile sunt incluse unui mai vast proiect de turism ecumenic maramureşan, după cum afirmă preotul Pop Adrian.